*

Nota prawna

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 12,05%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 10.000 zł, całkowita kwota do zapłaty 11746,52 zł, oprocentowanie zmienne 7,2% (stanowi sumę stawki WIBOR 12M, która na dzień 10.06.2020r. wynosi 1,84% oraz marży Banku w wysokości 5,36%) całkowity koszt kredytu 1746,52 zł (w tym: prowizja 600 zł, odsetki 1146,52zł), okres kredytowania: 35 miesięcy; 34 raty równe po 318,47 zł, 1 rata wyrównująca 318,54 zł. Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 10.06.2020 r. Prezentowany materiał nie stanowi oferty w rozumieniu zapisów k.c.